Hans Herlofsen Steen

 Nicolay W. Coch skrev om Hans Herlofsen Steen i boken  «Fra Brevik i gamle dager» utgitt i 1929

grunnlag av telegrafbestyrer Steens notater og nedtegnelser.

En stor del av det han samlet inn, består av billedstoff i form av
fotografier. Blant disse er det flere interessante interiørbilder fra gamle
Breviksgårder. Jeg foreslo i sin tid for Steen at han skulle la en fagmann,
f.eks. arkitekt Wilhelm Swensens i Porsgrunn, bearbeide disse interiører og
annet av arkitektonisk interesse i hans samlinger og utgi en del av dem i et
særskilt verk. Samtidig lovte jeg å skrive litt personer og samfunnsforhold her
i byen i gamle dager.

Steen ble meget interessert for denne ideen og sa at han
ville forsøke om han kunne skaffe tilveie de midler som måtte til for å
realisere den. Hans død 21. august 1928 avbrøt imidlertid hans arbeid for
dette. Men siden har hans familie, særlig hans bror bankier Steen i Paris
hjulpet oss med å finansiere det. Dermed og ved andre private bidrag er vi
blitt istand til å utgi denne bok, som ellers ville oversteget historielagets økonomiske
krefter. Telegrafbestyrer Steen var gift med frk. Harriet Oxaal, datter av
direktør for Norges statsbaner J.G.D. Oxall. Fruen delte sin manns historiske
interesser og stod ham trofast bi med å ordne og oppbevare hans samlinger.

Hadde Steens helse vært god, ville han med liv og sjel deltatt i historielagets arbeid, men nedbrutt, syk og lidende som han
var de siste årene han levde, kunne han ikke ta så aktiv del i dette som han
ellers ville ha gjort.

Han fulgte dog vår virksomhet med stor interesse og
sendte oss rett som det var bud og råd når det var noe han fant ut burde
undersøkes eller avbildes. Under disse omstendigheter var det naturlig å velge
han til æresmedlem av laget vårt og det gledet oss, at han satte meget pris på
denne oppmerksomhet.

Hans helse tillot ham som regel ikke å delta i våre møter,
kun engang var han tilstede. Det ar den gang professor J.Worm-Müller var her
for å samle stoff til sin "Sjøfartens historie".
Vi hadde da sammenkalt endel eldre skipsførere som vi antok kunne gi bidrag til belysning
av denne for vårt distrikts vedkommende tidligere så viktige næringsvei. Skjønt
vi kunne se at det var anstrengende for telegrafbestyreren, fulgte han dog
forhandlingene på møte med spent oppmerksomhet og gav oss flere verdifulle
opplysninger.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler