Ole P. Høiland

Mestertyven Ole P. Høiland var ofte innom Brevik på sine vandringer, og vår Kaja Erichsen nedtegnet sitt minne om ham som barn. 

Ole P. Høiland

Ole Pedersen Høiland levde i årene 1797-1848. Høiland kom fra Agder, og var viden kjent for sine tyverier fra Agder til Oslo. Han var en mester i å rømme fra arresten og lensmann, og er derfor kjent som «mestertyv og utbryterkonge».

Brevik var et av de faste stoppestedene til Høiland.

I mange steder i Norge finner man «Ole Høiland hula» som er en bergsprekk hvor det sies at Høiland gjemte seg, eller steder der han gjemte det han hadde stjålet. I Brevik har man også en «Ole Høilands hule». Denne finner man på parkeringsplassen ved Dammene. Ole Høiland mest kjente tyveri var da han stjal 64 100 spesidaler, som tilsvarer 12 millioner kroner, fra Norges Bank i 1835. Ingen andre hadde ranet så mye penger til seg før NOKAS ranet som fant sted i 2004.

I gamle nedtegnelser fra Telegrafbestyrer Hans Herlofsen Steen i samtale med Kaja Erichsen (Karen Simonine Bolette Erichsen) fant vi et kapittel der hun forteller om sitt møte med mestertyven og utbryterkongen Ole Høiland.

Historien er gjenfortalt slik den fremgår fra nedtegnelsen.

Ole Høiland Kom fra Vestlandet og reiste gjennom Brevik som arrestant.

Han ble da innsatt i det værelset som Dahlin* nå har som verksted. Det var en lørdag aften og det var masse mennesker der for å se på ham.

Deriblant Kaja Erichsen som var barn på den tiden og var der med sammen med sin far. De talte lenge med Høiland hvor han fortalte at han flere ganger før hadde reist igjennom Brevik. Han var ikke det spor genert, men talte fritt ut og fortalte om seg selv.

Det var et vakkert ungt menneske, han bar meget jern på seg. Klavering om halsen med to jernstykker som stod ut på skulderen og lenke som gikk fra høyre skulder i kors over til venstre ben,  samt svære lenker. Så han måtte ha hjelp for å komme av kjærren, da man søndag morgen kjørte ham fra arresten til Lars Erichsens brygge hvor det lå en fraktebåt, med hvilket han ble sendt til Christiania og Akershus festning der de verste forbryterne ble fengslet.

En natt hadde han brutt seg inn i Breviks gamle kirke ved å ta ut vindusposten og to ruter i sakristiet som vendte ut mot Stathelle. Kirkens verdisaker oppbevartes den gang i kirken og han hadde tatt døpefat, messehagle og enkelte andre ting ut på en stol, han gikk utenfor kirken for å få fraktet med seg gjenstandene ut. Da han stod utenfor kirken hørt han noe støy fra et av nabohusene hvor det ble sagt: ” Nu tar vi’n” Han trodde da at det var han de snakket om og torde ikke bli lengre og rømte så fort han kunne og tyvgodset blev neste dag funnet i sakristiet. Siden den tid oppbevarte kirkens verdisaker hjemme hos kirkevergen.

Sammenhengen med at han hørt utalen «Nå tar vi’n», var at det i et av de nærmeste hus til kirken skulle slakte en gris. En av folkene sier da (om grisen) « Nå tar vi den», og det var dette Ole Høiland hadde hørt og som han trodde var ment om ham.

Innbruddet skal ha foregått om natten mellom 2 og 3 desember 1823. I regnskapet for dette år, finnes en kvittering for utbetaling etter innbruddet i kirken som er datert til denne dato. Det kostet kirken 48 speciedaler og 8 skilling.

Undersøkelser som Brevik Historielag har gjort konkluderer med at det ikke kan ha vært Ole Høiland som har begikk innbruddet i Brevik Kirke den aktuelle dato. Ettersom Høiland dette tidspunkt , ifølge statskilder, satt i avhør 1. desember hos kommandantskapets hovedvakt hvor han forklarte seg om tyveri hos lensmann Evensen på gården Brekke i Bamble. Samt om et besøk på et vertshus i Porsgrunn og sin vandring mellom Porsgrunn og Brevik.

I boken om Gjest Baardsen og Ole Høiland utgitt av Hans Martinussen Forlag i 1943 kan vi også lese at Ole Høiland dro mot kjente trakter etter å ha vært på rømmen i Oslo, trolig var dette i 1821.

Disse kjente traktene er blant annet Brevik.

Høiland våget ikke å slå seg lenge til ro på et sted, så han ferdes ofte til  Lillesand, Arendal, Risør, Brevik og Porsgrunn. Han var en viden kjent i disse traktene. På et av sine opphold i Brevik traff han på en annen rømt fange fra Akershus, Halvar Nilsen. Disse to slo seg sammen en tid og et av deres mest kjente kupp var et innbrudd på Torsvik i Oddernes, der de tok med seg sølvtøy og penger. Dette samarbeidet varte relativt kort sies det.

Arresten i Brevik i 1820-årene

Lensmannen i Brevik, Jacob Johannesen bodde i gården som vi i dag kjenner som baker Bøchs gård. (Torvbakken 8 - matr. 80/72). På den tiden var det som regel slik at stuen ble brukt til både kontor og thingstue. Her ble også tyvegods bevart. Arresten skulle ha vært i et tilbygg/bryggerhus i tilknytning til denne gården.

Da Ole Høiland dro gjennom her som arrestant, ble han om aftenen satt i et værelse* i nabobygningen (Torvbakken 10, matr. 80/73).

Hvorvidt han om natten var i den virkelige arrest i det ovennevnte bryggerhus, kan ikke opplyses.

* I 1890-årene holdt skreddermester Dahlin til i dette værelse i gården på Øvre torv før han flyttet ned til Storgaten som senere har blitt kjent som Dahlins hjørne.

Kaja opplevde mestertyven:

Kaja Eriksen 91 år

Eriksen, Kaja, 91 år.

Se Steens nedtegn. i Riksarkivet, Oslo

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler