I 2022 feiret vi Cort Adelers 400-års fødselsdag.

I 2022 feiret vi Cort Adelers 400-års fødselsdag.

Cort Adeler var en sjøhelt som deltok i krig i mange farvann. Først for den hollandske marinen, så for bystaten Venezia og til slutt for den dansk-norske marinen.

Han var en dyktig sjømann, vant mange slag og er trolig Norges største sjøhelt gjennom tidene.

Cort Adeler ble født i Brevik i 1622, i gaten som i dag bærer navnet Cort Adelerstredet (i nr. 4, der butikken «Trehuset» ligger i dag).

Brevik var på Cort Adelers tid en liten by med stor eksport av trelast, spesielt til Holland. Kontakten med Holland var på 16- og 17-hundretallet så omfattende at det ble snakket hollandsk i Breviks gater. Far til Cort drev først saltverket på Langøya utenfor Langesund, før han slo seg ned i Brevik og gikk inn i byens lukrative trelasthandel.

Cort Adeler vokste opp i sjøfartsbyen Brevik. Byen var på 1600-tallet preget av livlig handel og stor trafikk av seilskuter. Barndommen og oppveksten ble preget av sjø og sjøfart, og Corts utferdstrang ble tidlig vekket. Som 15-åring ble han sendt til Holland for å lære navigasjon og matematikk. Han viste seg raskt så dyktig at han ble tatt opp som sjøkadett i den hollandske marinen, hvor han raskt steg i gradene, og allerede som 23-åring fikk han kommando på eget skip.

Etter noen år i den hollandske marinen gikk Cort over i tjeneste for bystaten og handelsrepublikken Venezia, som trengte hjelp i kampen mot tyrkerne. Venezia kontrollerte på den tiden mange handelsruter, og hadde blant annet tjent seg rik på handelen fra Silkeveien. Da sjøveien rundt Afrika ble oppdaget kunne varer fraktes enklere til Europa. Dette utløste kamp om de nye handelsrutene mellom Venezia og det ekspanderende ottomanske riket. Cort Adeler ble hentet til å kjempe for bystaten, noe han gjorde til gangs. Han vant store slag, fikk heder og ære som en fryktet krigshelt, og ble rikelig belønnet for innsatsen

I Danmark stod det på midt av 1600-tallet dårlig til. Store deler av den dansk-norske flåten var gått tapt i krig, og det var behov for en sterk mann til å gjenreise sjøforsvaret. Cort Adeler ble budsendt, og gikk i 1663 inn som generaladmiral i den dansk-norske marinen. Han bygde opp den dansk-norske marinen fra nesten ingenting til en ny og slagkraftig flåte. Som øverstkommanderende fikk han adelstittel, og ble nr. 3 på rangstigen etter kongen. Ikke dårlig av en gutt fra Brevik og nå så langt, og så vidt, ut i verden!

Cort Adeler ble gjennom sitt virke en rik mann. Han kjøpte opp store eiendommer i Telemark, blant annet Gimsøy kloster, og ivaretok sine verdier via sin bror Niels. Så selv om Cort bare en gang i voksen alder vendte tilbake til Brevik, satte han spor etter seg i distriktet.

Cort Adeler døde i 1675 om bord på et av marinenes skip. Han døde ikke i krig, men av sykdom.

For å sette Cort Adeler på dagsorden i forbindelse med 400 års jubileet, er det dannet en styringsgruppe bestående av Brevik Historielag, Brevik musikkorps og Cort Adeler Selskabet.

I 2022 ble jubileet markert med flere store og små arrangementer.

Vi startet 6. april med en historisk aften om Cort Adlers liv og virke med forfatter Ole Henrik Gjeruldsen.

Hovedmarkeringen gikk av stabelen lørdag 18. juni. Kongelige Norske Marines Musikkorps, som har deltatt ved flere tidligere jubileer, var æresgjester. De holdt en stor gratis konsert på sjøsiden av gamle Brevik rådhus.

22. oktober var det festkonsert i ord og toner i Brevik kulturhus til ære for Cort Adeler.

Selve fødselsdagen, 16. desember, ble markert med tradisjonell kransenedleggelse og en avsluttende samling i gamle Brevik rådhus.

I tillegg var det ulike arrangement som vekterturer med Cort Adeler-preg, Cort Adeler seilas, Cort Adeler marsj/trimkarusell m.m.

For barna på Brevik skole var det , som del av den kulturelle skolesekken, let eget opplegg om sjøhelten og hvordan det var å være barn på hans tid.

Brevik Historielags årbok for 2022 handlet  om Cort Adeler.

Vi takker alle sponsorer og bidragsytere som gjorde dette mulig.

Brevik Historielag Facebook

Brevik Vel Facebook

Brevik Byvåpen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler